Iskolára felkészítés

Az iskolai előkészítő oktatás során célunk a sikeres tanuláshoz szükséges alapképességek fejlesztése. A kiscsoportos foglalkozásokon játékos formában, az életkori sajátosságokra építve folyik a szakmai munka.

Számtalan kritérium, szempontsor olvasható az iskolaérettséggel kapcsolatban; feladatunk tehát minél sokrétűbb feladatokkal komplex fejlesztést megvalósítani.

Az iskolára való felkészítés legfontosabb területei

  • Elemi mozgásminták összerendezettsége
  • Finommotorika - Megfelelő ceruzafogás, könnyed eszközkezelés.
  • Testséma, térérzékelés, iránykövetés - Papírhatárok, később vonalköz.
  • Reprodukáló képesség térben, síkban - Alakzatok, ábrák egymáshoz viszonyított helyzetének felismerése, megfelelő kialakítása (pl.: betűk, számok másolásánál alapvető fontosságú lesz).
  • Soralkotás, sorritmus - Nyelvi és nem nyelvi sorozatok alkotása, szabályszerűség felismerése, analógiás gondolkodás.
  • Alak-, forma-, szín-, nagyságállandóság
  • Kognitív funkciók: észlelés és differenciálás, figyelem, emlékezet, gondolkodás - A megismerő funkciók nagyban meghatározzák a tanulás hatékonyságát (figyelem tartóssága, koncentráció, információk tárolása és előhívása).
  • Beszédkészség, általános tájékozottság - Az olvasás-írás-helyesírás alapját képezi. Fejlettségi szintje, a szókincs kiemelt tényezők az új ismeretek elsajátításában.
  • Szociális érettség - Az alkalmazkodóképesség, a kudarctűrés, a csoportban elfoglalt hely, a társakkal és felnőttekkel kialakított kapcsolat meghatározó az iskolai életben.

Az iskolára való felkészítés a csoportos foglalkozásokon kívül magában foglalja a rendszeres konzultációt a szülőkkel, a gyermekekkel foglalkozó szakemberekkel.

A szülők számára biztosított tanácsadás lehetőséget biztosít arra, hogy megismerjék azokat a játékos gyakorlatokat és módszereket, melyekkel megkönnyíthetik gyermekük számára az óvoda-iskola átmenetet.

Tags: ,

Látogatók: Ma 25 | Tegnap 82 | Ezen a héten 212 | Ebben a hónapban 1366 | Összesen 117173

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Copyright © 2017 Hepp Katalin - Minden jog fenntartva. A honlapon található tartalmak a szerző írásos beleegyezése nélkül nem másolhatók le és nem használhatók fel.

Free Joomla! template by L.THEME